選擇語言 / Language
พวกเราเป็นเพื่อนที่ดีของมนุษย์
พวกเราไม่ใช่อาหาร

อย่าทำร้ายสุนัขและแมว

รักษาสิทธิการงาน.ต้องระวัง

ติดคุก

ทุกคนห้ามทำร้าย.ทารุณสัตว์.ห้ามฆ่าสุนัขหรือหรือแมว. โทษสูงสุด จำคุก 2 ปี หรือกักตัว รวมปรับตัง้แต่ 2 แสนเหรียญขึ้นไป แต่ไม่เกิน 2 ล้านเหรียญ

ปรับ

ค้าขาย.ชื้อหรือครอบครองศพสุนัข.แมว.เครื่องใน.หรืออาหารที่มีชิ้นส่วนสุนัขหรือแมว.ปรับตั้งแต่ 5 หมื่นเหรียญขึ้นไปแต่ไม่เกิน 2 แสน 5 หมื่นเหรียญ

ส่งกลับ

ถ้าอัยการส่งฟ้องศาลตัดสินมีความผิด.กรมแรงงานจะดำเนินตามกฏหมาย.ยกเลิกสัญญาส่งกลับประเทศ

『การเคลื่อนไหวครั้งยิ่งใหญ่โดยการติดโปสเตอร์เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์』

เป็นเวลา 3 ปีแล้วที่สมาคมพิทักษ์สัตว์แห่งไต้หวันได้เคลื่อนไหวรณรงค์เพื่อให้การคุ้มครองสัตว์ โดยการติดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์รณรงค์เพื่อให้เพื่อน ๆ ชาวแรงงานต่างชาติได้รับรู้ถึงกฏหมายไต้หวัน ปี 2017 เนื่องจากกฎหมายคุ้มครองสัตว์ได้มีการแก้ไขเนื้อหาที่มีขอบเขตครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ดังนั้นเราจึงตัดสินใจที่จะเพิ่มการประชาสัมพันธ์ของพระราชกฤษฎีกาล่าสุดนี้ เพื่อป้องกันการฆ่าสุนัขของแรงงานต่างชาติซึ่งจะทำให้เกิดเรื่องสะเทือนใจขึ้น และเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกันเองด้วย โดยการติดโปสเตอร์เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ครั้งยิ่งใหญ่นี้ ซึ่งได้จัดทำภาษาที่แรงงานสามารถเข้าใจ เชิญชวนทุกท่านเคลื่อนไหวร่วมกัน เพื่อบรรลุเป้าหมายของการเป็นมิตรภาพที่ดีของมนุษย์และสัตว์

Download Poster in Four languages (PDF Format)

 • 2019 Poster

 • เวียตนาม A3 A4

  ไทย A3 A4

  ชาวอินโดนีเซีย A3 A4

  ฟิลิปปินส์ A3 A4

 • 2018 Poster

 • เวียตนาม A2

  ไทย A2

  ชาวอินโดนีเซีย A2

  ฟิลิปปินส์ A2

保障工作權:大廚不吃狗 宣導影片

歷年活動紀錄

向移工朋友宣導動保法 預防勝於罰款
你的小小力量~ 為動物們帶來無限溫暖 ~
台灣動物平權促進會~ 感謝有您 ~

保障工作權:大廚不吃狗 宣導影片

< 外籍工作人員 - 感動心分享 >
 • Anny ( 印尼版配音員 )

  “พวกเราทุกคนจะต้องรักและปกป้องสัตว์ แม้ว่าที่บ้านเกิดของท่านจะกินสุนัข แมว หรือกระต่ายได้ก็ตาม แต่ในไต้หวันนั้นถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย พวกเราต้องให้ความเคารพในวัฒนธรรมและประเพณีที่แตกต่างกัน ”
 • Gunawan Praswanto ( 印尼版配音員 )

  “แมวเป็นสัตว์ที่เชื่องและน่ารักมาก ๆ แล้วยังเป็นเพื่อนที่ดีของมนุษย์ด้วย ฉันชอบเลี้ยงสัตว์เพราะสัตว์สามารถเป็นเพื่อนเราได้”
 • 李天志 ( 泰國版配音員 )

  “My dog is called Hongbao, whom I have kept for six years. Hongbao’s mom once fainted due to difficult labor, and I performed CPR on her to save her life. Thanks to that, my friend gave one of her babies to me. When I come to Taiwan, I dream and miss Hongbao very much. ”
 • 吳巧儂 ( 泰國版配音員 )

  “I like animals, and keep eights dogs in Thailand. There was once that I went to Maokong for tea, seeing a shop owner’s cat and getting to play with the cat.”
 • Oliver Lapera Dangculos ( 男配音 , ประมงชาวฟิลิปปินส์ )

  “สุนัขเป็นสัตว์ที่ได้ชื่อว่ามีความฉลาดเรียนรู้ได้ดีเยี่ยมและเป็นมิตรที่ดีกับมนุษย์ ดังนั้นอย่ากินสุนัขและก็อย่าปรุงเนื้อสุนัขเป็นอาหาร”
 • Jasmin Sanchez Ruas ( 女配音, ผู้อนุบาลชาวฟิลิปปินส์ )

  “ในฐานะที่ฉันเป็นแรงงานต่างชาติคนหนึ่ง ฉันจะให้การสนับสนุน ปฏิบัติตามและเคารพในกฎหมายคุ้มครองสัตว์ นี่เป็นการบันทึกเสียงครั้งแรกของฉัน และสิ่งนี้เกิดขึ้นจริงในไต้หวัน ...มันเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมเลยทีเดียว ขอบคุณที่ให้โอกาสนี้กับฉัน ”
 • Aliw Bueno Abasola ( 菲律賓籍養護機構看護工 )

  “Same as the child in the video said that dog's are man's bestfriend,they are useful in some ways too.So they have the right to live as free as human.”
 • ลวี่เยวี้ยนสง( 飾演廚師 )   陳理揚 ( 飾演動保人員 )

  “ผมเป็นชาวเวียดนามครับ ที่บ้านเกิดของผมการกินเนื้อสุนัขนั้น ก็เหมือนกับกินเนื้อไก่ เนื้อเป็ด เนื้อหมู เนื้อวัว ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติ แต่ในไต้หวันการฆ่าสุนัข แมวและสัตว์อื่นๆ โดยอำเภอใจถือว่าผิดกฎหมาย และโดยทั่วไปชาวไต้หวันไม่สามารถให้อภัยกับพฤติกรรมการกินเนื้อสุนัขและแมวได้ และคิดว่าการกินเนื้อสุนัขและแมวเป็นพฤติกรรมที่ป่าเถื่อน แรงงานต่างชาติจำนวนมากเป็นเพราะว่าไม่เข้าใจกฎหมายไต้หวัน บวกกับความคิดถึงอาหารบ้านเกิด ทำให้ฆ่าสุนัขและแมว เป็นเหตุให้สังคมไต้หวันให้ความเอาใจใส่และต่อต้าน ตัวผมเองอยู่ไต้หวันเกือบสิบปีแล้วครับ เข้าใจในความคิดถึงอาหารบ้านเกิดของชาวต่างชาติที่อยู่ในต่างแดน และก็ยังเข้าใจในเหตุผลที่ชาวไต้หวันไม่ยอมรับในการฆ่าสุนัขและแมว ดังนั้นเมื่อทีมงานติดต่อผมไปถ่ายภาพยนตร์โฆษณาชวนเชื่อเพื่อคุ้มครองสัตว์ และเมื่อผมได้อ่านบทละครเสร็จก็ตอบตกลงทันที พวกเราหวังว่าคนจำนวนมากจะได้เห็นภาพยนตร์นี้ โดยเฉพาะเพื่อน ๆ ชาวเวียดนามด้วยกันครับ หวังว่าโดยผ่านความพยายามร่วมกันของพวกเรา เพื่อรักษาความปลอดภัยของสุนัข แมว และสัตว์อื่น ๆ ในไต้หวัน และยังสามารถเพิ่มความเคารพในวัฒนธรรมของซึ่งกันและกันอีกด้วยครับ ”

Copyright© 2017 台灣動物平權促進會Taiwan Animal Equality Association(TAEA)